JAZYKOVÉ KURZY

Angličtina

Němčina

Skupinové kurzy
Individuální kurzy

Italština

Individuální kurzy

Španělština

Skupinové kurzy
Individuální kurzy

Ruština

Skupinové kurzy
Individuální kurzy

Czech for Foreigners

INFORMACE

Kontakt
Mgr. Kristina Müllerová
Jazyková agentura JASNO
Prokešovo nám. 5
702 00 Ostrava

tel. 732462290
e-mail:kancelar@agenturajasno.cz
Partnerské odkazy
Svět dárkových poukazů
Lektorka angličtiny a češtiny pro cizince

Mgr. Veronika Solichová

Lektorka angličtiny a češtiny


Veronika Solichová, lektorka angličtiny a češtiny

Vystudovala jsem učitelství anglického a německého jazyka pro střední školy na Filozofické fakultě Ostravské univerzity a získala jsem titul Mgr. Předtím jsem rovněž absolvovala intenzivní kurzy anglického a německého jazyka na Státní jazykové škole v Ostravě, které jsem také úspěšně zakončila státní jazykovou zkouškou z obou jazyků.

Po dokončení studia jsem pracovala jako středoškolská učitelka na dvou gymnáziích v Ostravě, kde jsem získala první zkušenosti s výukou.

Od roku 2005 pracuji jako lektorka angličtiny na živnostenský list. Mám zkušenosti jak s individuální, tak se skupinovou výukou, vyučuji všeobecnou i obchodní angličtinu pro všechny jazykové úrovně a také připravuji studenty ke zkouškám z obchodní angličtiny.

Ráda pracuji s lidmi a předávám jim své znalosti a zkušenosti, proto mě práce lektorky baví.

Mezi mé zájmy patří cestování, ráda poznávám nové země a jejich kulturu a zajímavosti. Získala jsem certifikát pro průvodce cestovního ruchu. Také se věnuji sportu - lyžování, hraní tenisu, cyklistice a turistice.


Veronika Solichová, M.A.

English and Czech Teacher


I graduated from the Philosophical Faculty of the Ostrava University in English and German language. I also attended intensive courses of English and German at the State Language School in Ostrava and passed state exams in both languages.

After my graduation I worked as a secondary school teacher at two grammar schools in Ostrava and got experience with teaching.

Since 2005 I have worked as a freelance teacher of English language. I have experience with teaching both individuals and groups. I teach general and also business English to all language levels. Moreover, I prepare students for exams in business English.

I like working with people and passing my knowledge and experience on them and therefore I like this job.

As for my interests, I like travelling and getting to know new countries, their culture and sights. I received a certificate of a tourist guide. Moreover, I do sports such as skiing, playing tennis, cycling and I go hiking in the mountains too.