JAZYKOVÉ KURZY

Angličtina

Němčina

Skupinové kurzy
Individuální kurzy

Italština

Individuální kurzy

Španělština

Skupinové kurzy
Individuální kurzy

Ruština

Skupinové kurzy
Individuální kurzy

Czech for Foreigners

INFORMACE

Kontakt
Mgr. Kristina Müllerová
Jazyková agentura JASNO
Prokešovo nám. 5
702 00 Ostrava

tel. 732462290
e-mail:kancelar@agenturajasno.cz
Partnerské odkazy
Svět dárkových poukazů
Lektorka angličtiny a češtiny pro cizince

Mgr. Kristina Müllerová

Lektorka angličtiny a češtiny


Kristina Müllerová, lektorka angličtiny

Vystudovala jsem učitelství anglického a českého jazyka pro střední školy na Filozofické fakultě Ostravské univerzity. Po dokončení studia jsem absolvovala kurz angličtiny na M.L.S. International College v Bournemouth v Anglii a přípravné kurzy na zkoušky Cambridge CAE a CPE. V roce 2009 jsem získala "Certificate of Proficiency in English" (CPE).

Působila jsem pět let na Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické v Ostravě, kde jsem kromě češtiny a obecné angličtiny učila i odbornou angličtinu pro diplomované všeobecné sestry a porodní asistentky.

Od roku 2007 pracuji jako lektorka angličtiny na živnostenský list. Mám dlouholeté zkušenosti s firemními i veřejnými kurzy. Učím všeobecnou i obchodní angličtinu a připravuji studenty ke státní maturitě.

Při své práci se často setkávám se zahraničními lektory a někteří z nich se chtěli naučit česky. Proto jsem začala učit také češtinu pro cizince. Moji studenti pocházejí z mnoha různých zemí - Anglie, Německa, Polska, Ruska, Finska, USA, Jižní Afriky nebo Číny.

Práce lektorky mě baví, protože se setkávám se zajímavými lidmi, poznávám jejich životní příběhy, zážitky, pohled na svět a humor, což mě velmi obohacuje.

Mezi mé zájmy patří turistika, sjíždění řek na kanoi, fotografování, nezávislé a umělecké filmy a poslech hudby, zejména world music.


Kristina Müllerová, M.A.

English and Czech Teacher


I graduated from the Philosophical Faculty of the Ostrava University in English and Czech. After my studies I attended an English course at the M.L.S. International College in Bournemouth, England, and preparatory courses for the Cambridge CAE and CPE. I achieved the Cambridge Certificate of Proficiency in English in 2009.

After my graduation I started work at the SZŠ a VOŠZ - Secondary School and College in Ostrava, where I stayed for five years. Apart from Czech and general English, I taught Medical English to registered nurses and midwives there.

Since 2007, I have been working as a self-employed English teacher. I have a lot of experience with company and public courses. I teach general and business English, and also prepare students for the Maturita exams.

Working as an English teacher, I meet a lot of foreign teachers. Some of them have been interested in learning Czech, so I started teaching Czech for Foreigners. My students come from many different countries - England, Germany, Poland, Russia, Finland, the U.S.A., South Africa, or China.

I find the work of a teacher very rewarding because I meet interesting people, get to know their life stories and experiences, their attitudes and sense of humour, which enriches me a lot.

As for my interests, I like hiking in the mountains, canoeing on rivers, and taking photos. I am also interested in independent films and music, especially world music.