JAZYKOVÉ KURZY

Angličtina

Němčina

Skupinové kurzy
Individuální kurzy

Italština

Individuální kurzy

Španělština

Skupinové kurzy
Individuální kurzy

Ruština

Skupinové kurzy
Individuální kurzy

Czech for Foreigners

INFORMACE

Kontakt
Mgr. Kristina Müllerová
Jazyková agentura JASNO
Prokešovo nám. 5
702 00 Ostrava

tel. 732462290
e-mail:kancelar@agenturajasno.cz
Partnerské odkazy
Svět dárkových poukazů
Skupinové kurzy němčina Ostrava

Skupinové kurzy němčiny v Ostravě

7 důvodů, proč se učit německy

Znalost němčiny vám otevírá řadu možností, jak zlepšit svůj profesní i osobní život:

Business: Německo je největší obchodní partner České republiky. Obchod s Německem tvoří téměř jednu třetinu celkového zahraničního obchodu naší země. Pokud firmy komunikují se svými německy mluvícími obchodními partnery v němčině, přispívá to k lepším obchodním vztahům a efektivnější komunikaci - tudíž i k větší úspěšnosti v obchodování.

Kariéra: Díky znalosti němčiny se zlepší vaše pracovní vyhlídky u německých a rakouských firem v Česku i v zahraničí. Přímo v Moravskoslezském kraji je více než 50 německých firem.

Turismus a hotelnictví: Turisté z německy mluvících zemí rádi cestují do České republiky a na dovolené utrácejí více peněz než turisté z jiných zemí. Oceňují, pokud se o ně stará personál a průvodci, kteří ovládají němčinu.

Věda a výzkum: Němčina je druhým nejdůležitějším jazykem vědy. Německo se svou finanční podporou výzkumu a vývoje řadí na třetí místo na světě a uděluje zahraničním vědcům výzkumná stipendia.

Cestování: Své znalosti němčiny můžete využít na dovolené v Alpách, kam každoročně přijíždí mnoho českých turistů za lyžováním a turistikou. Řada Čechů také využívá výhodných nabídek německých cestovních kanceláří a cestuje s nimi do exotických destinací.

Studijní a pracovní možnosti v Německu: Německo uděluje velký počet stipendií, umožňujících studium v této zemi. Pro mladé cizince existují zvláštní pracovní a pobytová víza, pro určitá povolání zase zvláštní ustanovení pro vydání pracovního povolení.

Výměnné programy: Mezi Německem a Českou republikou existují dohody o výměnných programech žáků a studentů.

Všeobecná němčina


kurz němčiny

Kurzy němčiny trvají celý školní rok, začínají poslední týden v září a končí poslední týden v červnu. Výuka probíhá v malých skupinách pro maximálně 8 studentů. Pořádáme kurzy pro začátečníky, mírně pokročilé, středně pokročilé i pokročilé. Studenti jsou zařazeni do skupin na základě výsledků rozřazovacího testu, který dostanou při přihlášení.

Ve výuce používáme moderní učebnice Berliner Platz, doplněné o jiné zajímavé materiály - aktuální články z německého a rakouského tisku, videa, poslechová cvičení, zábavné hry pro upevnění probraného učiva aj.

V kurzu je kladen důraz jednak na osvojování gramatických jevů, prohlubování slovní zásoby, konverzaci, tak i na praktickou němčinu. Na začátku kurzu si studenti společně s lektorem určí tematické okruhy, kterými se budou v průběhu kurzu zabývat. K docílení co největší efektivnosti kurzu a zjišťování jazykového vývoje budou studenti pravidelně testováni. Lektor se vynasnaží neustále zvyšovat motivaci studentů, která je pro úspěšné studium německého jazyka klíčová.

Tyto kurzy vede lektorka Iveta Stiborská.


CENÍK
typ intenzita cena
Němčina pro začátečníky 1x2 hodiny týdně 5490 Kč/rok
Němčina pro mírně pokročilé 1x2 hodiny týdně 5490 Kč/rok
Němčina pro středně pokročilé 1x2 hodiny týdně 5490 Kč/rok
Němčina pro pokročilé 1x2 hodiny týdně 5490 Kč/rok

Nezávazná přihláška    Nezávazná přihláška - Skupinové kurzy němčiny