JAZYKOVÉ KURZY

Angličtina

Němčina

Skupinové kurzy
Individuální kurzy

Italština

Individuální kurzy

Španělština

Skupinové kurzy
Individuální kurzy

Ruština

Skupinové kurzy
Individuální kurzy

Czech for Foreigners

INFORMACE

Kontakt
Mgr. Kristina Müllerová
Jazyková agentura JASNO
Prokešovo nám. 5
702 00 Ostrava

tel. 732462290
e-mail:kancelar@agenturajasno.cz
Partnerské odkazy
Svět dárkových poukazů
Individuální kurz angličtina pro zdravotnictví Ostrava

Individuální kurzy angličtiny v Ostravě


Angličtina pro lékaře

Tento kurz je určen pro lékaře, studenty medicíny a další pracovníky ve zdravotnictví, kteří potřebují anglicky komunikovat s pacienty, jejich příbuznými a se svými kolegy. Zaměřuje se na různé oblasti komunikace mezi lékařem a pacientem, od anamnézy a vyšetření po diagnózu a léčbu. Rozvíjí všechny čtyři jazykové dovednosti - mluvení, poslech, čtení i psaní. V kurzu používáme učebnici English in Medicine od nakladatelství Cambridge.


Angličtina pro zdravotní sestry

Tento kurz je zaměřen na zlepšení komunikačních dovedností a odborných jazykových znalostí zdravotnických pracovníků a umožňuje jim pracovat v anglicky mluvícím prostředí s větší sebejistotou a efektivností. Důraz je kladen zejména na poslech a mluvení. V kurzu používáme učebnici English for Nursing od nakladatelství Cambridge.

Budeme se zabývat základními oblastmi ošetřovatelství, jako je příjem pacienta, odebírání lékařských vzorků, předání pacienta, pooperační vyhodnocení a plánování propuštění. Účastníci kurzu budou plnit autentické úkoly založené na každodenních ošetřovatelských scénářích – od jednání s pacientem, který má bolesti, po rozhovor o nutné změně životního stylu. Kurz zahrnuje také on-line aktivity, které se zaměřují na nejnovější vývoj v ošetřovatelské technologii.

Tyto kurzy vede Kristina Müllerová.


CENÍK
typ cena
Individuální kurz – angličtina pro zdravotnictví 330 Kč/45 min.

Nezávazná přihláška    Nezávazná přihláška - Individuální kurzy angličtiny „šité na míru“